25.000 Euro finanţare pentru tinerii NEETs din judeţele Iaşi şi Maramureş!

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani, care nu urmează nicio formă de învăţământ
şi niciuna de formare profesională, care au domiciliul în judeţele Iaşi şi Maramureş pot
primi prin intermediul proiectului „Pregătit pentru Viitor, POCU/909/2/4/150110”, cod
SMYS 150110, un micro-grant cu o valoare de 25.000 Euro pentru finanţarea afacerilor
dorite.
Facilitatea este disponibilă pentru persoanele din grupul ţintă care s-au înregistrat și
profilat în prealabil de Serviciul Public de Ocupare – SPO, care se încadrează în nivelul A,
uşor ocupabil şi care, în urma participării la cursul de antreprenoriat, depun un plan de
afaceri.
Pe lângă finanţarea oferită pentru antreprenoriat, „Pregătit pentru Viitor” oferă
posibilitatea tinerilor de a se înscrie gratuit la cursuri de formare profesională. Tinerii
NEETs care participă la toate orele cursurilor şi trec cu brio de examenul final, pot primi o
subvenţie de 3.600 lei, precum şi decontarea transportului până la locaţia desfăşurării
cursurilor.
Obiectivul general al proiectului este creşterea şanselor de ocupare şi îmbunătăţirea
situaţiei pentru 1051 tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul
Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile N-E şi N-V prin implementarea de servicii
integrate şi flexibile de ocupare pe piaţa forţei de muncă, demers concretizat prin
obţinerea unui certificat de calificare de către cel puţin 780 tineri NEETs, angajarea a
minimum 455 tineri (inclusiv cei care desfăşoară o activitate independentă) precum şi
înfiinţarea a 36 noi afaceri.
Proiectul este desfăşurat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași în
calitate de beneficiar şi de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Maramureș, Blue Consulting SRL (Iaşi) şi Clemon SRL (Maramureş), în calitate de parteneri.
Detalii suplimentare pentru înscrierea la cursul de antreprenoriat pot fi oferite la numărul
de telefon 0746.306.458 (Iaşi – Blue Consulting) şi 0744.424.297 (Maramureş – Clemon) iar
pentru înscrierea la cursurile de formare profesională la 0790.180.592 (AJOFM Iaşi) şi
0262.227.822 (AJOFM Maramureş).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *