Obiectivul general al proiectului:

Creșterea șanselor de ocupare și îmbunătățirea situației pentru 1051 tineri NEETs, şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani (din care 250 din mediul rural și 110 de etnie romă) înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile N-E si N-V prin implementarea de servicii integrate și flexibile de ocupare pe piața forței de muncă, demers concretizat prin obținerea unui certificat de calificare de către cel puțin 780 tineri NEETs, angajarea a minimum 455 tineri (inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă) precum și înființarea a 36 noi afaceri.